اعضای هیات امناء دانشگاه

تعداد بازدید:۱۹۷۹

ترکیب اعضاء هیات امناء دانشگاه علوم پزشکی زابل 

ردیف نام و نام خانوادگی         عنوان                                                       توضیحات 
1 دکتر علی اکبر نصیری  رییس دانشگاه و دبیر هیات امناء 
2 دکتر عباسعلی نورا  عضو هیات امناء 
3 دکتر احمد علی کیخا  عضو هیات امناء
4 دکتر نور احمد لطیفی  عضو هیات امناء
5 حجت الاسلام و المسلمین حاج سید کاظم در افشان طباطبایی عضو هیات امناء
6 آقای محمد بید گلی  عضو هیات امناء
7      

 

آخرین ویرایش۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۶