معرفی و کلان منطقه ها

تعداد بازدید:۱۹۷۰

مقدمه

وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی به عنوان متولی نظام سلامت می کوشد چشم انداز و اهداف کلان کشور در این عرصه را محقق نماید. در این راستا، به ویژه در سال های اخیر با مشارکت مدیران و صاحب نظران این حوزه، اسناد سیاستی و راهبردی متعددی در سطوح مختلف نظام سلامت تدوین و از سوی مراجع ذی ربط ابلاغ شده است که از جمله آن ها می توان به سیاست های کلی نظام سلامت (ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری)، نقشه تحول سلامت و نقشه جامع علمی سلامت اشاره کرد. اخیراً نیز در آستانه برنامه ششم توسعه، اهداف کلی و کمی و نیز راهبردها و سیاست های کلان وزارتخانه تدوین شده است که سمت و سوی اصلی فعالیت های ستاد وزارت بهداشت و واحدهای تابعه آن در طول 5 سال آینده را ترسیم می نماید.
اما چشم اندازها، سیاست ها و برنامه های راهبردی، در غیاب برنامه عملیاتی اثر بخشی کافی را ندارند و چه بسا ابتر می مانند. از چشم انداز و برنامه راهبردی انتظار می رود جهت گیری های کلان نظام سلامت در حوزه های کلیدی عملکرد آن را مشخص نماید، اما برنامه ها و اقداماتی که تحقق راهبردها در گرو آن هاست، موضوع برنامه عملیاتی است که نمی توان اهمیت آن را کمتر از چشم انداز و راهبرد دانست.

گروه های پایش مناطق کلان در برنامه عملیاتی دانشگاه / دانشکده های علوم پزشکی کشور 
 
گروه 1 : دانشگاه ها و دانشکده های مازندران، گیلان، گلستان، سمنان، بابل، شاهرود
 گروه2 : دانشگاه ها و دانشکده های تبریز، ارومیه، اردبیل، مراغه
 گروه 3: دانشگاه ها و دانشکده های کرمانشاه، همدان، کردستان، ایلام
 گروه 4 : دانشگاه ها و دانشکده های اهواز، لرستان، بوشهر، دزفول، بهبهان، آبادان
 گروه 5 : دانشگاه ها و دانشکده های شیراز، بندرعباس، یاسوج، فسا، جهرم، لار، گراش
 گروه 6: دانشگاه ها و دانشکده های زنجان، اراک، قزوین، قم، البرز، ساوه
 گروه7 : دانشگاه ها و دانشکده های اصفهان، یزد، کاشان، شهرکرد
 گروه 8 : دانشگاه ها و دانشکده های کرمان، زاهدان، زابل، بم، رفسنجان، جیرفت، ایرانشهر
 گروه 9 : دانشگاه ها و دانشکده های مشهد، بیرجند، بجنورد، سبزوار، نیشابور، تربت حیدریه، گناباد، تربت جام، سفراین
 گروه 10: دانشگاه ها و دانشکده های تهران، شهید بهشتی، ایران، علوم بهزیستی

 

آخرین ویرایش۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۶